Địa chỉ

328 Trưng Nữ Vương, Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

 

Công ty TNHH ATHENA

Địa chỉ: 328 Trưng Nữ Vương, Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0789 751 234