Tên công trình : Thi công trường Đại Học Sư Phạm Huế

Địa chỉ : 34 Lê Lợi, TP Huế

Nội dung thực hiện

  • Thi công lắp đặt barie thanh chắn tự động