Tên công trình : Thi công Tỉnh Uỷ thành phồ Huế

Địa chỉ : 45 Hùng Vương, TP Huế

Nội dung thực hiện

  • Thi công lắp đặt barie thanh chắn tự động