Tên công trình : Gardenia coffee & bakery

Địa chỉ : 27 Bến Nghé, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Nội dung thực hiện

  • Thi công lắp đặt thang tời thực phẩm

Thi công lắp đặt thang tời thực phẩm 3

Thi công lắp đặt thang tời thực phẩm 4