Tên công trình : Thi công & lắp đặt cổng tự động cánh tay đòn

Địa chỉ : Thị Trấn A lưới, Tp Huế

Nội dung thực hiện

  • Thi công cổng sắt nghệ thuật
  • Lắp đặt hệ thống thiết bị tự động cánh tay đòn

Thi công & lắp đặt cổng tự động cánh tay đòn 2