Tên công trình : Thi công cửa kính trượt tự động ngân hàng MB Bạn Huế

Địa chỉ : 07 Nguyễn Tri Phương

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt thiết bị trượt tự động