Tên công trình : Thi công nhà nhà chị Oanh

Địa chỉ : 52 Thuận Hóa, Phú Bài – Huế

Nội dung thực hiện

  • Thi công lắp đặt cổng trượt
  • Lắp đặt hệ thống cửa trượt tự động

Thi công cổng & thiết bị tự động nhà chị Oanh 3

Thi công cổng & thiết bị tự động nhà chị Oanh 4