Tên công trình : Biệt thự anh Tuấn

Địa chỉ : Đường số 7 An Cựu City

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt lan can CNC
  • Lắp đặt khung bảo vệ CNC
  • Lắp đặt cổng CNC + thiết bị tự động cánh tay đòn

Thi công biệt thự Anh Tuấn An Cựu City 4

Thi công biệt thự Anh Tuấn An Cựu City 5

Thi công biệt thự Anh Tuấn An Cựu City 6