Tên công trình : Siêu thị BigC Huế

Địa chỉ : 174 Bà Triệu, Phú Nhuận, thành phố Huế

Nội dung thực hiện

  • Cửa trượt tự động sảnh chính
  • Sửa chữa

Siêu thị BigC Huế 3

Siêu thị BigC Huế 4