Tên công trình : Cổng tự động âm sàn – hàng nhập khẩu BFT Italy

Địa chỉ :

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt thiết bị cổng tự động âm sàn

Thông số kỹ thuật

– Tốc độ đóng mở 90° : 28 giây

– Chu kỳ hoạt động: 50 chu kỳ/giờ

– Chiều rộng cánh cửa tối đa: 2,5m

– Điền nguồn: 220v AC/ điện áp motor hoạt động: 230V AC

– Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh