Tên công trình : Lắp đặt thiết bị tự động trượt

Địa chỉ : Khu vực An Đông, TP Huế

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt thiết bị trượt tự động