Tên công trình : Lắp đăt thiết bị tự động mở lùa

Địa chỉ : Trưng Nữ Vương, phường Phú Bài, TP Huế

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt thiết bị tự động mở lùa