Tên công trình : Lắp đặt thiết bị tự động âm sàn

Địa chỉ :Thiên An, Phường Thủy Bằng, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt thiết bị tự động âm sàn

Lắp đặt thiết bị tự động âm sàn 2