Tên công trình : Lắp đặt thiết bị tự động âm sàn

Địa chỉ : 122 Phan Văn Trường, TP Huế

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt thiết bị trượt tự động âm sàn