Tên công trình : Lắp đặt thiết bị cổng tự động âm sàn

Địa chỉ : 91 Phạm Văn Đồng, TP Huế

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt hệ thống thiết bị tự động âm sàn