Tên công trình : Nhà máy lọc nước Huế

Địa chỉ : 103 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP Huế

Nội dung thực hiện

  • Cửa trượt tự động Nhật

Lắp đặt tại Nhà máy lọc nước Huế 3

Lắp đặt tại Nhà máy lọc nước Huế 4