Tên công trình : Ngân hàng Viettin Bank Huế

Địa chỉ : 119 Mai Thúc Loan, phường Phú Hậu, thành phố Huế

Nội dung thực hiện

  • Cửa trượt tự động sảnh chính

Lắp đặt tại ngân hàng Viettin Bank Huế 2