Tên công trình : Gia công lắp đặt cổng tự động

Địa chỉ : Nguyễn Sinh Cung, TP Huế

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt cổng
  • Lắp đặt thiết bị tự động cổng âm sàn

Lắp đặt cổng tự động Nguyễn Sinh Cung 2