Tên công trình : Lắp đặt cổng tự động khu đô thị Royal Park Huế

Địa chỉ : Khu đô thị Royal Park Huế

Nội dung thực hiện

  • Gia công cổng hoa văn CNC
  • Lắp đặt cổng tự động âm sàn

Lắp đặt cổng tự động khu đô thị Royal Park Huế 2