Tên công trình : Lắp đặt cổng & thiết bị trượt tự động

Địa chỉ : 153 Phan Văn Trường, TP Huế

Nội dung thực hiện

  • Thi công lắp đặt cổng trượt CNC
  • Lắp đặt thiết bị trượt tự động

Lắp đặt cổng & thiết bị tự động trượt 3

Lắp đặt cổng & thiết bị tự động trượt 4