Tên công trình : Gia công & lắp đặt cổng tự động biệt thự Phú Mỹ An

Địa chỉ : Khu đô thị Phú Mỹ An

Nội dung thực hiện

  • Gia công cổng hoa văn CNC
  • Lắp đặt cổng tự động âm sàn

Lắp đặt cổng tự động biệt thự Phú Mỹ An 3

Lắp đặt cổng tự động biệt thự Phú Mỹ An 4