Tên công trình : Lắp đặt cổng & thiết bị tự động trượt

Địa chỉ : Võ Văn Kiệt, TP Huế

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt thiết bị trượt tự động
  • Lắp đặt cổng CNC trượt