Tên công trình : Lắp đặt cổng & thiết bị tự động nhà Anh Phương

Địa chỉ : Khu đô thị Phú Mỹ An

Nội dung thực hiện

  • Gia công & lắp đặt cổng CNC
  • Lắp đặt thiết bị tự động âm sàn

Lắp đặt cổng - thiết bị tự động Anh Phương - Khu đô thị Phú Mỹ An 2