Tên công trình : Lắp đặt cổng CNC – anh Hoàng Hải

Địa chỉ : 17 Trần Bình Trọng, TP Huế

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt cổng CNC

Lắp đặt cổng nghệ thuật CNC 2