Tên công trình : Hệ thống cổng xếp Inox tại Trung tâm y tế Phú Vang

Địa chỉ : Thị trấn Phú Đa, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung thực hiện

  • Hệ thống cổng xếp inox tự động

Hệ thống cổng xếp Inox tự động 3

Hệ thống cổng xếp Inox tự động 4