Tên công trình : Lắp đặt cổng & thiết bị tự động cánh tay đòn 4 cánh

Địa chỉ :

Nội dung thực hiện

  • Gia công & lắp đặt cổng CNC
  • Lắp đặt thiết bị tự động cánh tay đòn