Tên công trình : Lắp đặt cổng & thiết bị tự động trượt

Địa chỉ :

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt thiết bị tự động trượt

Thông số kỹ thuật

– Tốc độ đóng mở 90° : 28 giây

– Chu kỳ hoạt động: 50 chu kỳ/giờ

– Chiều rộng cánh cửa tối đa: 5,5m

– Điền nguồn: 220v AC/ điện áp motor hoạt động: 220V AC