Tên công trình : Cổng CNC kết hợp thiết bị tự động âm sàn BFT Italy

Địa chỉ :

Nội dung thực hiện

  • Gia công & lắp đặt cổng CNC
  • Lắp đặt thiết bị tự động âm sàn