Tên công trình : Thi công lắp đặt cổng & thiết bị cổng tự động

Địa chỉ : 02 Nguyễn Quý Anh

Nội dung thực hiện

  • Gia công cổng hoa văn CNC
  • Lắp đặt thiết bị cổng tự động

Thi công lắp đặt cổng & thiết bị cổng tự động 2