Tên công trình : Lắp đặt cầu thang & thiết bị cổng tự động

Địa chỉ : 19 kiệt 227 Phạm Văn Đồng

Nội dung thực hiện

  • Gia công cầu thang hoa văn CNC
  • Lắp đặt thiêt bị cổng tự động

Lắp đặt cầu thang & thiết bị cổng tự động 4

Lắp đặt cầu thang & thiết bị cổng tự động 5

Lắp đặt cầu thang & thiết bị cổng tự động 6