Tên công trình : Cổng tự động BFT Italy – Tích hợp 4 chức năng mở cửa

Địa chỉ :

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt thiết bị tự động cổng tích hợp 4 chức năng mở cửa

– Mở bằng vân tay

– Mật khẩu

– Điều khiển từ xa

– Thẻ từ không tiếp xúc