Tên công trình : Cổng tự động âm sàn Malaysia

Địa chỉ :

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt thiết bị tự động âm sàn

Thông số kỹ thuật

– Tốc độ đóng mở 90° : 9 giây với L5000 và 10 giây với L5500HD

– Chu kỳ hoạt động: 50 chu kỳ/giờ

– Có thể hoạt động khi ngâm trong nước – chống nước.

– Điền nguồn: 220v AC/ điện áp motor hoạt động: 24V DC

– Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh