Tên công trình : Lắp đặt thiết bị cửa kính trượt tự động

Địa chỉ : Tầng hầm Siêu Thị BigC Huế

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt thiết bị tự cửa kính trượt tự động