Tên công trình : Thi công UBND Thừa Thiên Huế

Địa chỉ : 16 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Nội dung thực hiện

  • Gia công & lắp đặt cổng sắt

Thi công UBND Thừa Thiên Huế 3

Thi công UBND Thừa Thiên Huế 4