Tên công trình : Thi công nhà chị Vân Anh

Địa chỉ : D1 The Manor Crown

Nội dung thực hiện

  • Thi công lắp đặt cửa đi CNC
  • Thi công & lắp đặt khung bảo vệ CNC
  • Gia công mái kính dán phim Hàn Quốc

Thi công nhà chị Vân Anh - D1 The Manor Crown 4

Thi công nhà chị Vân Anh - D1 The Manor Crown 5

Thi công nhà chị Vân Anh - D1 The Manor Crown 6