Tên công trình : Thi công cầu thang + tay vịn

Địa chỉ : C23 – Đường số 5 -The Manor Crow Huế

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt cầu thang CNC
  • Tay vịn gỗ cầu thang

Thi công nhà chị Lan Anh 3

Thi công nhà chị Lan Anh 4