Tên công trình : Thi công biệt thự Lý Nam Đế

Địa chỉ : Kiệt 263 Lý Nam Đế, TP Huế

Nội dung thực hiện

  • Gia công cổng CNC, vách ngăn CNC, hàng rào CNC

Thi công nhà Biệt Thự - Lý Nam Đế 11

Thi công nhà Biệt Thự - Lý Nam Đế 12

Thi công nhà Biệt Thự - Lý Nam Đế 13

Thi công nhà Biệt Thự - Lý Nam Đế 14

Thi công nhà Biệt Thự - Lý Nam Đế 15

Thi công nhà Biệt Thự - Lý Nam Đế 16

Thi công nhà Biệt Thự - Lý Nam Đế 17

Thi công nhà Biệt Thự - Lý Nam Đế 18

Thi công nhà Biệt Thự - Lý Nam Đế 19

Thi công nhà Biệt Thự - Lý Nam Đế 20