Tên công trình : Thi công nhà Anh Thịnh

Địa chỉ : 19 A Huyền Trân Công Huế, Thủy Xuân, TP Huế

Nội dung thực hiện

  • Gia công cổng CNC
  • Lắp đặt thiết bị tự động Malaysia

Thi công nhà Anh Thịnh 2