Tên công trình : Thi công nhà anh Hải

Địa chỉ : 245/3/5 Bùi Thị Xuân, Tp Huế

Nội dung thực hiện

  • Thi công lắp đặt cổng
  • Gia công & lắp đặt biển số nhà

Thi công nhà anh Hải 3

Thi công nhà anh Hải 4