Tên công trình : Thi công nhà anh Dũng

Địa chỉ : Khu Quy Hoạch Bàu Vá

Nội dung thực hiện

  • Thi công cổng CNC hoa văn 4 cánh

Thi công nhà Anh Dũng Bàu Vá 2