Tên công trình : Uỷ Ban Thừa Thiên Huế

Địa chỉ : 01 Lê Lai, Phường Vĩnh Ninh, Thành Phố Huế

Nội dung thực hiện

  • Thi công lắp đặt cổng sắt

Thi công lắp đặt cổng Uỷ Ban 3

Thi công lắp đặt cổng Uỷ Ban 4