Tên công trình : Thi công nhà anh Huy

Địa chỉ : Chợ Lương Viện, Phú Đa, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Nội dung thực hiện

  • Thi công lắp đặt cổng sắt CNC nghệ thuật

Thi công lắp đặt cổng sắt CNC nghệ thuật 3

Thi công lắp đặt cổng sắt CNC nghệ thuật 4