Tên công trình : Thi công lắp đặt cổng & lan can cắt CNC

Địa chỉ : 30 kiệt 130 Trần Phú

Nội dung thực hiện

  • Gia công cổng hoa văn CNC
  • Lắp đặt lan can mỹ thuật

Thi công lắp đặt cổng & lan can cắt CNC 3

Thi công lắp đặt cổng & lan can cắt CNC 4