Tên công trình : Thi công nhà chị Vinh

Địa chỉ : Khu quy hoạch Thủy Thanh Giai Đoạn 3

Nội dung thực hiện

  • Thi công lan can CNC

Thi công lan can CNC hoa văn 5

Thi công lan can CNC hoa văn 6

Thi công lan can CNC hoa văn 7

Thi công lan can CNC hoa văn 8