Tên công trình : Thi công khung bảo vệ cửa sổ & cửa đi sắt CNC

Địa chỉ : D16 – Đường số 5, Manor Crown

Nội dung thực hiện

  • Gia công khung bảo vệ cửa số hoa văn CNC
  • Lắp đặt cửa đi CNC

Thi công khung bảo vệ cửa sổ & cửa đi sắt CNC 3

Thi công khung bảo vệ cửa sổ & cửa đi sắt CNC 4