Tên công trình : Thi công nhà chị Đào

Địa chỉ : Khu đô thị Phú Mỹ An Huế

Nội dung thực hiện

  • Thi công cổng CNC hoa văn 4 cánh
  • Lan can CNC hoa văn
  • Hàng rao CNC

Thi công cổng CNC hoa văn 4 cánh 5

Thi công cổng CNC hoa văn 4 cánh 6

Thi công cổng CNC hoa văn 4 cánh 7

Thi công cổng CNC hoa văn 4 cánh 8