Tên công trình : gia công cầu thang CNC

Địa chỉ : 50/17 kiệt 74 Phạm Thị Liên, TP Huế

Nội dung thực hiện

  • Thi công cầu thang CNC

Thi công cầu thang nhà cô Hoa 4

Thi công cầu thang nhà cô Hoa 5

Thi công cầu thang nhà cô Hoa 6