Tên công trình : Lắp đặt cổng sắt CNC hoa văn

Địa chỉ : Kiệt 151 Nguyễn Chí Thanh, TP Huế

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt cổng CNC

Lắp đặt cổng sắt CNC hoa văn 2