Tên công trình : Lắp đặt cổng CNC – anh Hoàng Thanh

Địa chỉ : Quảng công Quảng điền thừa thiên huế

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt cổng CNC

Lắp đặt cổng cnc nhà anh Hoàng Thanh 3

Lắp đặt cổng cnc nhà anh Hoàng Thanh 4