Tên công trình : Lắp đặt cổng trường mầm non – New Skyline Montessori Preschool

Địa chỉ : 14/176 Phan Chu Trinh , TP Huế

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt cổng bản đồ hoa văn CNC

Lắp đặt cổng cho trường mầm non 2